Press Release

Ny studie: Ensamresande kan spara upp till 20% på nattågsbiljett i Europa

June 14, 2023

Noll procent moms och reducerade banavgifter för nattåg kan hjälpa Européer att spara på resekostnader samtidigt som man drar ner på utsläpp.

En person som reser ensam tur och retur från Amsterdam till Madrid kan spara upp till €65 (SEK 650) på nattågsbiljetten eller 20% av utgångspriset. Miljöorganisationerna Transport & Environment (T&E) och Back-on-Track.eu har med hjälp av en ny beräkningsmodell tittat på en möjlig sänkning av biljettpriser. Den visar att två enkla åtgärder för moms och banavgifter – avgiften som betalas av tågoperatörer för användning av infrastrukturen – kan påverka priserna avsevärt.

Studien analyserar även minskade priser för en familj på fyra. För rutterna Berlin till Neapel eller Bryssel till Wien kan familjen spara upp till €167 respektive €139. På dessa två rutter (ToR) skulle utsläppsminskningarna jämfört med flyg vara 3 ton och 1,8 ton CO2 för hela familjen. Studien undersökte sju gränsöverskridande tåglinjer i Europa och visade att små ändringar i beskattning kan minska biljettpriserna med i genomsnitt 15% för affärsresenärer, ensamresande och familjer.

Victor Thévenet, järnvägskoordinator hos T&E säger: “Nattåg har en comeback, men det har även de höga priserna. EU gör nu reklam för nattågets guldålder med Bryssel-Berlin linjen som ett perfekt vykort. Däremot är de långsamma vad gäller att försöka få ner kostnaderna. Samtidigt fortsätter flygsektorn att få generösa bidrag. EU har tillgång till verktygen för att göra nattågsbiljetterna billigare för medborgarna.”

Eftersom fler företag försöker dra ner på utsläpp från resor blir billigare tågresor för företag också viktiga. Vår studie visar att på rutten Bryssel till Stockholm skulle en företagare kunna spara upp till €160, eller 19% av utgångspriset.

Sedan 2020 har ett dussin nya nattågslinjer lanserats i Europa, delvis som svar på den ökande nödvändigheten att byta till transporter med låga utsläpp. Spårburen trafik är i genomsnitt 28% mindre nedsmutsande jämfört med flyg [1]. Men höga kostnader avskräcker ofta konsumenter. I en enkätundersökning genomförd av Europe on Rail år 2021 svarade 70% av medborgarna att de är villiga att ta nattåget om erbjudandet är “rimligt” [2].

Merparten av flygkostnaderna uppstår när flyget lyfter och landar, vilket gör att tåget har en fördel vid kortare avstånd. Men vid långa avstånd betalar tågen ett högt pris för användandet av infrastrukturen. Kostnadsstrukturen är därmed ogynnsam för nattåg jämfört med lågprisflyglinjer.

För att vända denna trend borde nattåg kunna gynnas av en mer rättvis beskattning och minskade banavgifter. EU planerar att komma med riktlinjer för järnvägskostnader i slutet av året, och vår studie rekommenderar att nattåg i Europa borde få 0% moms och minskade banavgifter. Så är redan fallet i Frankrike, där nattåg nu är definierade som ett marknadssegment som borde undantas från delar av banavgifterna på grund av den låga lönsamheten.

För att stödja utvecklingen av nattåg skulle EU medlemsländer kunna ta bort banavgifter helt för nattåg, rekommenderar T&E. Det är fallet i Belgien där den federala regeringen ger ersättning för banavgifter och energikostnader för internationella operatörer. Att utveckla nattåg bidrar också till att maximera användningen av existerande infrastruktur, som ofta är stängd eller underutnyttjad nattetid, säger T&E.

Ellie Cijvat från Back on Track Sverige säger slutligen: “EU måste ta på sig ledartröjan för att göra nattåg till den mest attraktiva lösningen för medborgare som vill resa runt kontinenten. Två mindre skattejusteringar skulle ha en stor inverkan på tågtrafikens attraktionskraft i Europa. Det är win-win för både klimatet och medborgarnas plånbok.”

[1] Back-on-track.eu (2022). The Global Warming Reduction Potential of Night-Trains

[2] https://europeonrail.eu/portfolio/european-public-opinion-poll-shows-support-for-shifting-flights-to-rail/

Related Articles

View All