Press Release

Nederlandse overheid loopt twee miljard aan luchtvaartbelasting mis

July 12, 2023

De Nederlandse overheid liep vorig jaar 2 miljard euro aan inkomsten mis door belastingvoordelen voor de luchtvaartsector

Transport & Environment zet in dit onderzoek de werkelijke belastinginkomsten af tegen de belasting die de overheid had kúnnen innen als vliegen vergelijkbaar met andere sectoren was belast. Deze oneerlijke situatie heeft verschillende oorzaken. Nederland heft geen belasting op kerosine en kiest voor een lage ticketbelasting (26,43 euro per ticket), onafhankelijk van hoe ver de vlucht is. Luchtvaartbedrijven hoeven alleen te betalen voor de CO2-uitstoot die ze binnen Europa veroorzaken. Intercontinentale vluchten zijn vrijgesteld van CO2-beprijzing, terwijl die vluchten juist heel vervuilend zijn. Als de overheid niet ingrijpt en de luchtvaartsector groeit weer teug naar het niveau van voor corona, dan loopt het misgelopen belastingbedrag in 2025 zelfs op naar zo’n 2,4 miljard euro. “Daarvan zou de overheid elk huishouden bijvoorbeeld een vakantiebonus van bijna 300 euro kunnen geven”, aldus Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

Stoppen met voorkeursbehandeling
Rob van Tilburg van Natuur & Milieu wijst erop dat de luchtvaartsector al decennialang van allerlei belastingvoordelen geniet: “Voordelen die zelfs voor andere vervoerssectoren niet gelden. Denk aan het openbaar vervoer en internationale treinen. Dat is heel onwenselijk, helemaal als je kijkt hoeveel klimaatschade en overlast de luchtvaart veroorzaakt.”

Milieudefensie-directeur Donald Pols wijst erop dat slechts een kleine groep veelvliegers profiteert van deze fossiele subsidies: “17% van de Nederlanders vloog de helft van alle vrijetijdsvluchten in de afgelopen 5 jaar. En een kwart van de mensen vloog in die jaren helemaal niet. We roepen het kabinet met klem op om te stoppen met deze voorkeursbehandeling.” Milieudefensie pleit voor een veelvliegerstax om de gemiste belastinginkomsten goed te maken.

Luchtvaart eerlijk gaan belasten
Het onderzoek laat ook zien dat door hogere belastingen de prijzen van vliegtickets omhoog gaan. Hogere belastingen kunnen hierdoor zorgen dat er minder gevlogen wordt en de CO2-uitstoot omlaag gaat. Natuur & Milieu en Milieudefensie vragen het kabinet om werk te maken van een hogere en gedifferentieerde ticketbelasting (hoe verder de vlucht, hoe hoger), die ook geldt voor overstappassagiers en vracht. Nederland heeft een lage ticketbelasting in vergelijking met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De belasting zou hoger moeten zijn voor vluchten over lange afstanden, die veel vervuilender zijn dan korte vluchten. Het zou ook eerlijk zijn de belastingvrijstelling voor vrachtvluchten af te schaffen.

KLM
Het onderzoek van T&E laat ook zien dat vliegmaatschappijen fors profiteren van de belastingvoordelen. Zo heeft KLM bijvoorbeeld in Europa maar liefst 700 miljoen euro minder betaald dan wanneer er eerlijke belastingen voor de luchtvaart zouden zijn.

Related Articles

View All