Press Release

Zero emisyjne ciężarówki: Przemysł motoryzacyjny i ekolodzy apelują o o wiążące cele w zakresie infrastruktury

April 14, 2021

This press release is available in English, Italian and PolishProducenci ciężarówek i ekolodzy połączyli siły, aby zaapelować o rozmieszczenie 11 000 punktów ładowania dla ciężarówek elektrycznych w całej Unii Europejskiej do 2025 roku, i 42 000 do do 2030 roku. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) oraz organizacja pozarządowa Transport and Environment (T&E) przekazały wspólny list do Komisji Europejskiej wczoraj.

Biorąc pod uwagę, że obecnie prawie nie ma publicznie dostępnych stacji ładowania przeznaczonych dla ciężarówek, cele te są ambitne – ale niezbędne do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, twierdzą oba stowarzyszenia.

Oprócz tego apel dotyczy budowy 300 stacji tankowania wodoru dla pojazdów ciężarowych nie później niż w 2025 roku i 1000 nie

Ponadto około 300 stacji tankowania wodoru dla pojazdów ciężarowych powinno zostać uruchomionych nie później niż w 2025 roku, a najpóźniej w 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 1000.

Wspólny wniosek branży motoryzacyjnej i trzeciego sektora pojawia się przed spodziewanym w tym roku przeglądem europejskiej dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFID).

W swoim liście ACEA i T&E wzywają Komisję do dostosowania dyrektywy AFID do potrzeb bezemisyjnych ciężarówek i autobusów, włącznie z wyznaczeniem wiążących celów dla infrastruktury we wszystkich państwach członkowskich UE, aby zapewnić płynny ruch transgraniczny. Wprowadzenie zachęt dla przewoźników do szybkiego przejścia na pojazdy zeromisyjne jest kluczowe i jest potrzebne jak najszybciej.

Ciężarówki napędzane energią elektryczną i wodorem wymagają oddzielnej od innych samochodów infrastruktury do ładowania i uzupełniania paliwa ze względu na duże zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną, a także ze względu na potrzebę większych miejsc postojowych i wiążącej się z tym infrastruktury dojazdowej. Komisja Europejska musi uwzględnić te szczególne potrzeby w przeglądzie AFID, zapewniając możliwość ładowania i uzupełniania paliwa w zajezdniach ciężarówek, na węzłach logistycznych (podczas załadunku i rozładunku), w miejscach publicznych na obszarach miejskich i wzdłuż głównych korytarzy drogowych.

„Nasza branża jest w pełni zaangażowana w realizację Zielonego Ładu, a tym samym w rozwój neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla transportu drogowego najpóźniej do 2050 roku. W tym celu inwestujemy w rozwój samochodów ciężarowych, które są neutralne pod względem emisji CO2 ”– powiedział Martin Daum, prezes zarządu ds. pojazdów użytkowych w ACEA i dyrektor generalny Daimler Truck AG.

„Jednak nasi klienci nie będą inwestować w te pojazdy, dopóki nie będą mogli ich łatwo ładować i tankować, podczas dostarczania towarów z jednego kraju do drugiego. Zbliżający się przegląd AFID to doskonała okazja, aby zapewnić, że rozwój infrastruktury i popularyzacja pojazdów bezemisyjnych idą w parze.”

„Przyszłość jest elektryczna, nawet dla ciężarówek” – powiedział William Todts, dyrektor wykonawczy Transport & Environment. „Następuje przejście na zeroemisyjne ciężarówki i nadszedł czas, aby Komisja Europejska się obudziła. W ciągu najbliższych czterech lat musimy zbudować 10 000 punktów ładowania dla ciężarówek, w zajezdniach, węzłach logistycznych i wzdłuż wszystkich głównych autostrad w Europie”.

Uwagi dla autorów

  • Wspólne pismo ACEA i T&E do Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych można znaleźć tutaj: https://www.transportenvironment.org/publications/making-eu-fuel-infrastructure-law-fit-trucks
  • Cel dotyczący infrastruktury ładowania samochodów ciężarowych obejmuje zarówno ładowarki dostępne publiczne, jak i docelowe – lub półpubliczne – ładowanie (np. ładowanie w węzłach logistycznych, centrach dystrybucji itp.), ale nie obejmuje ładowania publicznego w nocy.
  • Ciężarówki elektryczne, które pokonują duże odległości, nie zawsze wracają do zajezdni na noc. Znowelizowana dyrektywa AFID powinien wyznaczyć cele w zakresie rozmieszczenia publicznie dostępnych ładowarek o niższej mocy (100 kW) do wykorzystywania w nocy na parkingach dla ciężarówek wzdłuż autostrad w liczbie co najmniej 40 000 do 2030 roku.

Related Articles

View All